Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

bồ chuyển đổi DC-DC PXA TDK-Lambda - TDK-lambda Việt Nam


- These fixed frequency, 1"" x 1"" footprint converters feature an open frame design and have 2:1 or 4:1 DC inputs to cover nominal voltages of 12V, 24V and 48V. Models are available covering 3.3V to 15V outputs and have a choice of positive or negative remote on/off. Output adjustment and surface mount versions can also be specified.

Một số sản phẩm của PXA-TDK-Lambda:

PXA15-24S3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24S05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24S12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24S15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát (TMP) là một nhà cung cấp các thiết bị, máy móc và các giải pháp công nghiệp với kinh nghiệm lâu năm, sự chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực tự động hóa.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có thể hỗ trợ bạn tốt nhất!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét