Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Bộ nguồn đơn CUS200/LD ( Single Power supplies 200W CUS200/LD) TDK Lambda đại lý tại vietnam

Designed for light industrial, LED signage, broadcast, IT, and test & measurement equipment, the CUS200LD can deliver up to 120W convection, 150W conduction cooled and 206W peak power. The series is available with nominal output voltages of 5V, 7.5V, 12V, 15V, 24V and 48Vdc.  The low 31mm height makes it suitable for mounting in LED displays.

Features

  • Convection or conduction cooling
  • Low 31mm height
  • -40oC ambient temperature start-up
  • Up to 206W peak powe.
Part numberPower (W)Output infoConstruction

CUS200LD-51505V / 30AEnclosed
CUS200LD-7R51507.5V / 20AEnclosed
CUS200LD-1215012V / 12.5AEnclosed
CUS200LD-1515015V / 10AEnclosed
CUS200LD-24151.224V / 6.3AEnclosed
CUS200LD-48153.648V / 3.2AEnclosed

CM4 Bộ nguồn (power supply) 600W TDK-Lambda , đại lý TDK-Lambda vietnam

Features: 

• Medical safety standard (IEC60601-1) approved.
• Leakage current 0.3mA or less (at 265VAC)
• EMI class B approved.Nhầ phân phối độc quyền TDK-lambda tại việt nam,
Hãy liên hệ với chung tôi để được hỗ trợ tốt nhât.

call: 0914.573.068
mail: sale04@tmpvietnam.com

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

bồ chuyển đổi DC-DC PXA TDK-Lambda - TDK-lambda Việt Nam


- These fixed frequency, 1"" x 1"" footprint converters feature an open frame design and have 2:1 or 4:1 DC inputs to cover nominal voltages of 12V, 24V and 48V. Models are available covering 3.3V to 15V outputs and have a choice of positive or negative remote on/off. Output adjustment and surface mount versions can also be specified.

Một số sản phẩm của PXA-TDK-Lambda:

PXA15-24S3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS3P3 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24S05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS05 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24S12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS12 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24S15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-24WS15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48S15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
PXA15-48WS15 TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát (TMP) là một nhà cung cấp các thiết bị, máy móc và các giải pháp công nghiệp với kinh nghiệm lâu năm, sự chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực tự động hóa.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có thể hỗ trợ bạn tốt nhất!

iBA TDK-Lambda - Bộ chuyển Đổi DC-DC -TDK-Lambda Việt Nam

Đặc Điểm:
  • 3, 5 and 12V Inputs
  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency
Một số sản phẩm của iBA TDK-Lambda:

iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-000-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam
iBA05008A008V-001-R
TDK-Lambda Việt Nam, Đại Lý TDK-Lambda việt nam, TMP Việt Nam